คนยืมเงินไป แล้วกลับหายเงียบ ให้สวดพระคาถาทวงห นี้ จะได้คืน

คนยืมเงินไป แล้วกลับหายเงียบ ให้สวดพระคาถาทวงหนี้ จะได้คืน
มีคนได้เข้ามาขอยืมเงิน ในเวลาที่ยืมนั้นก็ได้มีเหตุผลต่างๆมากมาย เอาไปเป็นค่าใช้จ่าย เอาไปเป็นค่ากินเอาไปจ่ายหนี้ เอาไปจ่ายค่านู่นนี่มากมายส า รพัดเหตุผล ที่นำมาพูดเพื่อที่จะได้เงินเราไป

บางครั้งก็เป็นเหตุผลที่ทำเรา เ ลี่ ย งไปไม่เป็นเหมือนกัน จะต้องให้ยืมเงินไปในทุกครั้ง แต่พอถึงระยะเวลาของการนัดคืนเงินนั้น กลับเงียบหายไป โทรหาก็ไม่รับ ตามตัวก็ไม่เจอ เหมือนไม่มีตัวตน เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น กลายเป็นตัวเราเองที่จะต้องคอยทวงหนี้ คอยตาม เอาเงินที่เราให้ไปกลับคืนมา

หาใครที่มีลูกหนี้เยอะๆ แล้วเขาไม่คิดที่จะจ่าย วันนี้เราได้นำบทพระค า ถ าในการทวงหนี้มาฝากให้กับทุกท่าน เป็นคา ถ าสำหรับการทวงหนี้เอาไว้ใช้สำหรับการทวงเงิน การตามของที่หาย จะเป็นคาถาชื่อดังจากวัดห น อ งรั้ว อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ทวงของหาย เงินไม่ได้คืน ใช้ได้หมด

จุดธูป 3 ดอก หน้าทิ้งพระ

ตั้ง นะโม 3จบ แล้วภาวนาคาถาทวงหนี้ ดัง นี้

อะปิ นุ หะนุกา สันตา

มุ ขัน จะ ปะริสุดสะติ

โอระมามะ นะ ปาเรมะ

ปูระเตวะ มะโห ทะทีติ

( สวด 3,5,7,9 จบ )

คาถานี้ มาจากพระธรรมบทอรรถกถา เรื่อง กากชา ด ก ว่าด้วย กาวิดน้ำด้วยปาก

หากใครที่กำลังมีปัญหาตาม ทวงหนี้ทวงเงินทวงของไม่ได้คืนทวงไม่ได้ แนะนำกันว่าให้นำบทสวดข้างต้นนี้ไปสวดดูในทุกๆวัน จะให้ผลที่ดี จะได้คืน ของที่หายก็จะกลับกลายเป็นหาได้เจอ บอกให้กับคนรอบข้างของคุณได้ นำไปท่องกันด้วย จะเป็นประโยชน์ที่ดี

ขอบคุณข้อมูลจาก : kaijeaw