ชื่นชมสั ปเ ห ร่ อ สาวนักเรียนกศน.โคราช ใจรักในอาชี พนี้

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว กับแอดมินและทีมงาน เราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความใจโลงใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เป็นนิจนะคะ

ชื่นชมนางสาวจิราพร นรินทร์นอก อายุ 21 ปี ชื่อเล่น “น้องมาย”

โดยน้องมาย สั ปเห ร่ อสาวเปิดเผย ว่า นายสำเรียง ซึ่งเป็นปู่ของตน มีอาชี พเป็นสั ป เห ร่ อ และตนมักจะมาช่วยง านของปู่เป็นประจำ

จึงรู้สึกรักในอาชี พนี้ และแม้ว่าขณะนี้จะกำลังเรียนอยู่ชั้นเทียบเท่า ม.6 ที่ กศน กับทำง านรั บจ้ างทั่วไป

แต่เมื่อมีเวลาว่าง ก็จะแต่งชุดสูทสีดำ ออกมาช่วยงานปู่ ประกอบพิธีฌ า ป น กิ จ

โดยจะเป็นคนเก็บดอกไม้จันทน์ใส่โ ร ง , เก็บพ วงห รี ด และนำร่ างเข้าเต าเ ผ า

ซึ่งจะทำเช่นนี้มานานหลายปีโดยไม่รู้สึกกลั วหรืออ ายเพื่อนๆในวัยเดียวกัน

เพราะทุ กคนเกิดมาแล้วก็ต้องจากไปเช่นกัน ถ้าหากมัวมากลัว ก็เท่ากับเราก ลั วการจากไปนั่นเอง

ซึ่งอาชี พสั ปเ ห ร่ อเป็นอาชี พที่ไม่ค่อยมีใครทำ เพราะต้องเรียนวิชาความรู้ มีค าถา และมีครู จึงจะสามารถประกอบพิธีเผ าได้

ชื่นชอบในอาชี พนี้ ถึงแม้จะได้ค่าจ้ างเพียงครั้งละ 300-500 บ าทก็ตาม แต่ก็เป็นอาชี พหนึ่งที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ขอขอบคุณ matichon