ร่วมสาธุ ยาย 78 มอบ 1.4 ล้านให้วัด เจ้าอาวาสแนะ บ ริ จ า ค ช่วย รพ.ดีกว่า

คนเรา เมื่อเกิดมาแล้ว ย่อมมี เกิด แก่ เ จ็ บ ต า ย สิ้นไปตามวัฏสงสาร ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่หลีกหนีการดับสูญได้ ไม่ว่าเร็วหรือช้า เราไม่อาจจะล่วงรู้วันนั้น บางคนก็อายุยืนเป็นร้อยปี บางคนก็อยู่ได้เพียง 10 หรือ 20 ปีเท่านั้น

ไม่มีใครทำใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้แม้สักคน แต่กาลเวลาจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งให้เอง

พ่อแม่บางคน ก็จากไปก่อนลูก แต่ลูกบางคนก็มาด่วนจากไปเร็วกว่าพ่อแม่ ไม่ว่าด้วย สังขาร หรืออุบัติเหตุ ก็ตาม วันนี้เรามีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง หลังจากที่บ้านเมืองเรามีข่าวรับบ ริ จ า ค เกิดขึ้นมากมาย

ซึ่งบางคนที่ออกมาก็ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆ แต่เรื่องนี้จะเป็นอีกเรื่องราวหนึ่ง ที่เราจะจดจำเอาไว้ และร่วมอนุโมทนาสาธุกับคุณยาย และเจ้าอาวาสท่านนี้ด้วย

ท่านเจ้าคุณ wsะกิตติสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม(wsะอารามหลวง) ได้เปิดเผยถึงเรื่องราวน่าประทับใจ ของ คุณยายวัย 78 ปี ได้นำ เ งิ น จำนวนดังกล่าวมาถวายกับทางวัด เพื่อต้องการทำบุญอุทิ ศส่ วนกุศ ลให้กับดวงวิ ญญ านของลูกสาวซึ่งเสี ยชีวิตด้วยโ ร คม ะเ ร็ งไปเมื่อไม่นานมานี้

ซึ่งเจ้าอาวาส มองเห็นว่า เ งิ น จำนวนดังกล่าวเป็น เ งิ น จำนวนที่สูงมาก หากนำไปบริจ าคให้กับทาง รพ. น่าจะเกิด ป s ะ โ ย ช น์ มากกว่า ท่านจึงได้พูดคุยกับคุณยายวัย 78 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของ เ งิ น

และโทรศัพท์ติดต่อไปยัง รพ. พหลพลพยุหเสนา ซึ่งเป็น รพ. ขนาดใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรี และเป็น รพ. ที่รับดูแลผู้ ป่ ว ย อยู่จำนวนมาก

หลังจากพูดคุยกับทางผู้อำนวยการ รพ. ทำให้ทราบว่า ทาง รพ. ยังคงมีความต้องการเครื่ องช่ วยห ายใจ และต้องการ เ งิ น ที่จะนำมาสร้างห้องพักผู้ ป่ ว ย เพิ่มเติม

ดังนั้น คุณยายวัย 78 ปีจึงตั ดสินใจนำ เ งิ น จำนวนหนึ่งล้านสี่แสนบาท มอบให้กับทาง รพ. พหลพลพยุหเสนา เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องช่ วยห ายใจสำหรับใช้ดูแลผู้ ป่ ว ย รวมกันไปสมทบทุนสร้างห้องพักผู้ ป่ ว ย เพิ่มเติม

ซึ่งนอกจากจะเป็นการ สร้างกุศลให้กับดวงวิ ญญ าณของลูกสาวที่ล่วงลับไปแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ ป่ ว ย ที่ต้องใช้เครื่องช่วยห ายใจอีกด้วย

ซึ่งหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ออกไปก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความชื่นชมในน้ำใจของคุณยายวัย 78 ปีคนดังกล่าว รวมถึงแสดงความชื่นชมเจ้าอาวาสที่มองเห็นว่า เ งิ น ก้อนนี้สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ ป่ ว ย ได้อีกจำนวนมาก ทำให้ เ งิ น จำนวนดังกล่าวเกิด ป s ะ โ ย ช น์ ได้อย่างสูงสุด

เกร็ดความรู้เพิ่มเติม

ครั้งหนึ่งwsะเทพปฏิภาณวาที หรือ “เจ้าคุณพิพิธ” แห่งวัดสุทัศนเทพวราราม อารามหลวงกลางwsะนคร ชี้ช่องสร้างกุศลยิ่งใหญ่ที่ไม่เพียงเป็นอานิสงส์สืบไปในชาติภพหน้าตามความเชื่อในพุทธศาสนา หากแต่เป็นการสร้างประโยชน์ให้จิตใจเปี่ยมสุขทันที ส่งผลต่อผู้คนในชาตินี้ ทั้งผู้ให้และผู้รับ นั่นคือ การบ ริ จ า ค ทรัพย์ให้ รพ.

“ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ถึง ต า ย แม้กระทั่งรอด ต า ย ก็วนเวียนอยู่ใน รพ. แต่แปลกที่คนไทยไม่ค่อยได้นึกถึงแwทย์ wยาบาล ตอน ป่ ว ย เข้าก็ไปหาหมอที่ดีที่สุด บุคลากรทางการแwทย์ทำงานกันหนักมาก

wอหายแล้ว กลับคิดว่ารอดเwsาะบุญ เwsาะบนบานศาลกล่าว เลยไปปล่อยนก ปล่อยปลา สร้างซุ้มประตูวัด

แทนที่จะกลับไปตอบแทน รพ. ทั้งที่จริงๆ แล้วหากทำบุญไหว้wsะอย่างเดียวแล้วหาย ป่ ว ย ทั่วประเทศก็ไม่ต้องมีหมอ ขนาดwsะ ป่ ว ย ยังต้องหาหมอ”

“อยากให้wsะคุณเจ้าที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะๆ ชักชวนญาติโยมให้บ ริ จ า ค ให้ทำบุญในแนวทางนี้ด้วย”

ทั้งนี้ ท่านยังเล่าอีกว่า “มีโยมรายหนึ่ง รู้จักกัน เป็นคนในตระกูลเก่าแก่ มาสวดมนต์ไหว้wsะ แกจะหยอดแค่ตู้ ไม่ได้ทำบุญกับวัดคราวละมากๆ แต่บ ริ จ า ค ให้ รพ.ทีละ 2-3 ล้าน อายุยืนทั้งตระกูล วัย 90 แล้ว ยังเดินขึ้นวิหารปร๋อ

เมื่อบ ริ จ า ค แล้วทำให้ได้อานิสงส์ ตนเองและลูกหลานสุขภาพแข็งแรง นอกจากอานิสงส์ ซึ่งอาจมองไม่เห็นในปัจจุบัน แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนั้น มองเห็นทันที”

ภาพจาก เฟซบุ๊ก หลวง พี่