วิธี ขอขม าเจ้าที่ เจ้าทาง ในบ้าน ทำแล้วดี ชีวิตร าบรื่น

ทำบ่อยๆ ท่านจะให้โชค เปิดทางสว่าง ชีวิตราบรื่น สำหรับสายมูทั้งหลายไม่ควรพลาด เพราะเจ้าที่ที่อยู่ในตัวบ้านคือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของบ้านของเรือน ซึ่งต่างกับ ศ าล พระภูมิ ที่เป็นเจ้าที่ที่เราเชิญท่านลงมาเพื่อป กปักรั กษ า

การ ไ ห ว้ ดังกล่าวจึงเป็นการ ไ ห ว้ เจ้าที่ที่มีอยู่แล้วในตัวบ้าน ดังนั้น เราจึงควร ไ ห ว้ ทุก 3-6 เดือนต่อครั้ง (เป็นอย่างน้อย) เพื่อเป็นการ ข อ ข ม า ในบางครั้งที่ทำอะไรล่วงเ กิ น ไป โดยสามารถ ไ ห ว้ ได้เองทุกเวลาเที่ย งของวันอังคารและวันเสาร์ เพราะถือเป็นวันรับ โดยให้จัดเตรียมอุปกรณ์การ ไ ห ว้ ดังนี้

วิธีการ ไ ห ว้ เจ้าที่กลางบ้าน
1 เทียน 1 คู่ ธูป 5 ด อ ก
2 ดาวเรือง 9 ด อ ก
3 น้ำ 5 แก้ว
4 ผลไม้ 9 อย่าง เพื่อความเป็นศิริมงคล
5 หม ากพลู 9 คำ

ซึ่งผลไม้แต่ละชนิดก็มีความหม ายแตกต่างกัน เช่น

-องุ่น เพื่อ ช่ ว ย ในเ รื่ อ งการเงิน หรือทรัพย์สมบัติที่เพิ่มพูนขึ้น
-กล้วย จะ ช่ ว ย ให้สิ่งต่างที่ทำง่ายขึ้น

-แก้วมังกร เพื่อ ช่ ว ย ในเ รื่ อ งการปกครองลูกน้องบริวารสำหรับเจ้าของกิจการ
-สั บปะรด เพื่อจะได้มีหูตากว้างไกล

วิธีก ารจัดข อง

ให้ใช้ผ้า ข า ว ปูกลางบ้าน โดยหันหลังให้กับประตูหน้า แล้วเอาของทุกอย่างวางบนผ้า ข า ว จากนั้นให้จุดธูปเทียนแล้วกล่าว ข อ ข ม า ว่า

“ข้าแต่เเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง เจ้าของบ้านเจ้าของเรือนบ้านเลขที่. บ้านหลังนี้ วันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้า(ชื่อ-นามสกุล) นำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวาย เพื่อ ข อ ข ม า ก ร ร ม หากมีสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าไได้ทำผิดไปทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ข้าพเจ้าขออโหสิ ก ร ร ม ท่าน ขอท่านจงโปรด ง ด โ ท ษ เ ว้ น โ ท ษและอโหสิ ก ร ร ม ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ และโปรด ช่ ว ย . (อธิฐานขอตามปรารถนา)”

จากนั้นให้รอจนธูปหมด (ภายในบ้าน) แล้วค่อยดับเทียน และลาผลไม้ โดยวิธีการก็คือให้จับที่ตัวพานหรือถาดผลไม้แล้วพูดว่า

“ขอแดนขอชานให้ลูกให้หลาน กิ น เพื่อความเป็นศิริมงคล” จากนั้นก็นำไปทานได้เลย

ใครอยาดมีเงินเก็บ อยู่บ้านอย่างร่่มเย็นเป็นสุข ชีวิตราบรื่น ลองทำกันดูนะคะ

ขอบคุณที่มา pos tsabaide e
เรียบเรียง Admin : Chom