สถิติหวยออกวันที่ 16 กรกฏา

สำหรับ “สถิติหวยออกวันเสาร์” ย้อนหลัง 10 ปี มีดังนี้

งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2555

รางวัลที่ 1 : 159373

เลขท้าย 3 ตัว : 238 , 479 , 547 , 790

เลขท้าย 2 ตัว : 51

งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2555

รางวัลที่ 1 : 329997

เลขท้าย 3 ตัว : 148 , 598 , 639 , 736

เลขท้าย 2 ตัว : 07

งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2555

รางวัลที่ 1 : 110443

เลขท้าย 3 ตัว : 303 , 434 , 489 , 553

เลขท้าย 2 ตัว : 43

งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556

รางวัลที่ 1 : 368257

เลขท้าย 3 ตัว : 109 , 386 , 657 , 708

เลขท้าย 2 ตัว : 09

งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2556

รางวัลที่ 1 : 968433

เลขท้าย 3 ตัว : 175 , 529 , 860 , 959

เลขท้าย 2 ตัว : 52

งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2556

รางวัลที่ 1 : 935489

เลขท้าย 3 ตัว : 480 , 713 , 716 , 768

เลขท้าย 2 ตัว : 90

งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556

รางวัลที่ 1 : 806925

เลขท้าย 3 ตัว : 069 , 304 , 672 , 753

เลขท้าย 2 ตัว : 28

งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557

รางวัลที่ 1 : 180149

เลขท้าย 3 ตัว : 406 , 492 , 888 , 976

เลขท้าย 2 ตัว : 95

งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2557

รางวัลที่ 1 : 906318

เลขท้าย 3 ตัว : 116 , 537 , 753 , 798

เลขท้าย 2 ตัว : 35

งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2557

รางวัลที่ 1 : 662842

เลขท้าย 3 ตัว : 187 , 633 , 639 , 912

เลขท้าย 2 ตัว : 91

งวดประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

รางวัลที่ 1 : 206608

เลขท้าย 3 ตัว : 203 , 607 , 855 , 979

เลขท้าย 2 ตัว : 44

งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2558

รางวัลที่ 1 : 543466

เลขท้าย 3 ตัว : 163 , 195 , 366 , 818

เลขท้าย 2 ตัว : 30

งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2558

รางวัลที่ 1 : 011421

เลขท้าย 3 ตัว : 484 , 799 , 851 , 928

เลขท้าย 2 ตัว : 38

งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2558

รางวัลที่ 1 : 518677

เลขท้าย 3 ตัว : 333 , 598 , 648 , 889

เลขท้าย 2 ตัว : 53

งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2559

รางวัลที่ 1 : 221609

เลขหน้า 3 ตัว : 008 , 228

เลขท้าย 3 ตัว : 507 , 523

เลขท้าย 2 ตัว : 87

งวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2559

รางวัลที่ 1 : 449764

เลขหน้า 3 ตัว : 552 , 734

เลขท้าย 3 ตัว : 158 , 925

เลขท้าย 2 ตัว : 55

งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2559

รางวัลที่ 1 : 887102

เลขหน้า 3 ตัว : 194 , 280

เลขท้าย 3 ตัว : 017 , 458

เลขท้าย 2 ตัว : 33

งวดประจำวันที่ 1 เมษายน 2560

รางวัลที่ 1 : 392785

เลขหน้า 3 ตัว : 020 , 057

เลขท้าย 3 ตัว : 500 , 709

เลขท้าย 2 ตัว : 80

งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2560

รางวัลที่ 1 : 112360

เลขหน้า 3 ตัว : 226 , 489

เลขท้าย 3 ตัว : 005 , 688

เลขท้าย 2 ตัว : 26

งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2560

รางวัลที่ 1 : 170143

เลขหน้า 3 ตัว : 172 , 647

เลขท้าย 3 ตัว : 340 , 388

เลขท้าย 2 ตัว : 71

งวดประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2560

รางวัลที่ 1 : 955596

เลขหน้า 3 ตัว : 616 , 836

เลขท้าย 3 ตัว : 290 , 938

เลขท้าย 2 ตัว : 89

งวดประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2560

รางวัลที่ 1 : 911234

เลขหน้า 3 ตัว : 373 , 495

เลขท้าย 3 ตัว : 504 , 953

เลขท้าย 2 ตัว : 98

งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2561

รางวัลที่ 1 : 223131

เลขหน้า 3 ตัว : 432 , 507

เลขท้าย 3 ตัว : 132 , 868

เลขท้าย 2 ตัว : 46

งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2561

รางวัลที่ 1 : 734510

เลขหน้า 3 ตัว : 464 , 512

เลขท้าย 3 ตัว : 097 , 202

เลขท้าย 2 ตัว : 26

งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2561

รางวัลที่ 1 : 021840

เลขหน้า 3 ตัว : 045 , 307

เลขท้าย 3 ตัว : 561 , 988

เลขท้าย 2 ตัว : 67

งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลที่ 1 : 074824

เลขหน้า 3 ตัว : 881 , 910

เลขท้าย 3 ตัว : 612 , 879

เลขท้าย 2 ตัว : 56

งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2562

รางวัลที่ 1 : 724628

เลขหน้า 3 ตัว : 148 , 883

เลขท้าย 3 ตัว : 154 , 877

เลขท้าย 2 ตัว : 64

งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2562

รางวัลที่ 1 : 516461

เลขหน้า 3 ตัว : 589 , 713

เลขท้าย 3 ตัว : 215 , 560

เลขท้าย 2 ตัว : 46

งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

รางวัลที่ 1 : 017223

เลขหน้า 3 ตัว : 164 , 640

เลขท้าย 3 ตัว : 085 , 194

เลขท้าย 2 ตัว : 32

งวดประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

รางวัลที่ 1 : 589227

เลขหน้า 3 ตัว : 259 , 552

เลขท้าย 3 ตัว : 375 , 927

เลขท้าย 2 ตัว : 06

งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2563

รางวัลที่ 1 : 569391

เลขหน้า 3 ตัว : 575 , 931

เลขท้าย 3 ตัว : 578 , 809

เลขท้าย 2 ตัว : 92

งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2564

รางวัลที่ 1 : 386372

เลขหน้า 3 ตัว : 602 , 964

เลขท้าย 3 ตัว : 295 , 798

เลขท้าย 2 ตัว : 38

งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2565

รางวัลที่ 1 : 395919

เลขหน้า 3 ตัว : 289 , 859

เลขท้าย 3 ตัว : 413 , 508

เลขท้าย 2 ตัว : 58