ส่อง เงินออม คนไทย พบส่วนใหญ่มีเงินในบัญชีแค่ 4,000 บาท

เศรษฐกิจย่ำแย่ หลายคนบอกว่าแค่หาให้พอใช้ครบเดือนยังว่ายาก เรื่องเงินเก็บลืมไปได้เลย จากการเปิดเผยของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่า ในเดือน พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา บัญชีเงินฝากของคนไทยส่วนใหญ่ ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่มีเงินในบัญชีไม่เกิน 50,000 บาท

นั้นมีมากถึง 102.15 ล้านบัญชี รวมเป็นยอดเงินฝาก 432,491 ล้านบาท แต่เมื่อเฉลี่ยแล้วจะตกอยู่เพียงบัญชีละ 4,240 บาท เท่านั้น ทั้งนี้ ธปท. ระบุว่าในช่วงสถานแพร่ระบาดระลอกใหญ่ แม้คนไทยจะเปิดบัญชีเงินฝากเพิ่มขึ้น แต่ในทางปฏิบัติเป็นการเปิดบัญชี เพื่อรับเงินช่วยเหลือ จากมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล