“หมอปลาย” บรรลุอย่างเป็นทางการแล้ว

จากกรณีที่ หมอปลาย พรายกระซิบ ได้ตัดสินใจขลิบผมและโกนผมเพื่อบวชชีพรหมโพธิ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 65 ภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยา วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ซึ่งได้รับฉายา “ญาณวรสาวิกาโพธิ” ซึ่งแปลว่า “ผู้มีญาณอันประเสริฐ” ก่อนบินลัดฟ้ามุ่งหน้าสู่ประเทศศรีลังกา เพื่อบวชเป็นภิกษุณีในวันที่ 6 มิ.ย. 65 หมอปลาย พรายกระซิบ ได้เข้าพิธีบวชเป็น ภิกษุณีสุทัสสนา เป็นที่เรียบร้อยตามที่ตั้งใจไว้ ณ วัดสุสิลาราสะ เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยทางเพจของ Plai Navaracha หมอปลาย พรายกระซิบ ได้มีการเผยภาพ ภิกษุณีสุทัสสนา พร้อมระบุแคปชั่นว่า”วันนี้ที่รอคอย” บรรลุการเป็น ภิกษุณีสุทัสสนา อย่างเป็นทางการ ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ร่วมส่งแรงใจ แรงสาธุ และร่วมบุญ จนภิกษุณีมีวันนี้ได้ สาธุไปให้ดังถึงหัวใจทุกคนเลยค่ะ หมอปลายพรายกระซิบ หมอปลาย ภิกษุณีสุทัสสนา ลูกศิษย์ท่านยม

ในวันที่ 6 มิ.ย. 65 หมอปลาย พรายกระซิบ ได้เข้าพิธีบวชเป็น ภิกษุณีสุทัสสนา เป็นที่เรียบร้อยตามที่ตั้งใจไว้ ณ วัดสุสิลาราสะ เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยทางเพจของ Plai Navaracha หมอปลาย พรายกระซิบ ได้มีการเผยภาพ ภิกษุณีสุทัสสนา พร้อมระบุแคปชั่นว่า”วันนี้ที่รอคอย” บรรลุการเป็น ภิกษุณีสุทัสสนา อย่างเป็นทางการ ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ร่วมส่งแรงใจ แรงสาธุ และร่วมบุญ จนภิกษุณีมีวันนี้ได้ สาธุไปให้ดังถึงหัวใจทุกคนเลยค่ะ หมอปลายพรายกระซิบ หมอปลาย ภิกษุณีสุทัสสนา ลูกศิษย์ท่านยม

“วันนี้ที่รอคอย” บรรลุการเป็น ภิกษุณีสุทัสสนา อย่างเป็นทางการ ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ร่วมส่งแรงใจ แรงสาธุ และร่วมบุญ จนภิกษุณีมีวันนี้ได้ สาธุไปให้ดังถึงหัวใจทุกคนเลยค่ะ หมอปลายพรายกระซิบ หมอปลาย ภิกษุณีสุทัสสนา ลูกศิษย์ท่านยม