เฮทั้งประเทศ ราคาน้ำมันปรับลงอีกแล้ว

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เพจแจ้งเตือนราคาน้ำมัน ได้โพสต์ปรับราคาน้ำมันลงแล้ว พร้อมกับระบุข้อความว่า แจ้งปรับราคาน้ำมัน

โซฮอล์ -0.50 บาท

E85 -0.30 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. 2565 เวลา 5.00 น. เป็นต้นไป

(ราคาดังกล่าวเป็นราคาขายปลีกในเขตกทม. ไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น)

โพสต์ดังกล่าว

ราคาน้ำมันล่าสุด

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 38.25 บาท

แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 37.98 บาท

แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 37.14 บาท

แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 33.34 บาท