แจ๊ค จักรพันธ์ โพสต์เตือนประตูนร กเปิด

เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำเอาหลายคนนั้นพูดถึงกันไปต่างๆนาๆซึ่งจากเหตุเพ ลิ งไ ห ม้สถานบันเทิง เมาท์เทน บี MOUNTAIN B เมื่อวันที่ 5 ส.ค 2565 ที่ผ่านมา จนทำให้มีผู้บ าดเจ็ บและเ สี ยชี วิ ตเป็นจำนวนมาก ซึ่งล่าสุดอดีตนักร้องดังที่ผันตัวมาจับทางในเรื่องสายมูอย่าง แจ๊ค จักรพันธ์ การสมพรต

ได้ออกมาเผยถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญ พร้อมเตือนทุกคนอยากให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว ซึ่งทางด้านแจ๊กได้เผยว่า ทุกอย่างไม่ใช่เหตุบังเอิญ ทุกศาสนาไม่มีคำว่าบังเอิญ มีการจัดสรรของคนเหนือกฎ มนุษย์เพียงร ะวั งตัว ช่วงนี้ใช้ชี วิ ตมีสติ

และทำบุญกุศลให้มากๆ เพราะโลกหลังความต ายแบบผิดธรรมชาติ นั้นไม่ได้สวยงามอย่างที่หลายๆ คนคิด หมั่นทำความดี ทำบุญกุศลไว้เยอะๆ มีสติ ชีวิตคนสั้นมากเพราะความต ายอยู่ใกล้ตัว ทั้งแจ๊กยังได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมอีกว่า ย้อนเหตุการณ์มองดูเหมือนประม าท อุ บัติเห ตุ และไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้

หากมองในลักษณะความเชื่อ เดือนอาถ ร รพ์ประตูนร กเปิด โดยทุกอย่างถูกวางแบบแผนด้วยสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยผู้คุมกฎ หลังจากประตูนร กเปิดออก ผมจะลองย้อนไล่เหตุการณ์ต่างๆ ดังนี้ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ประเทศเลบานอน ก๊ าซมีเ ทนร ะเบิ ด ข่าวดังไปทั่วโลก วันที่ 5 สิงหาคม 2564

ไ ฟไห ม้ใหญ่โรงงาน บางพลี ซอยกิ่งแก้ว สมุทรปราการ และวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เหตุไ ฟไห ม้ผับเม้าส์เท่นบี สัตหีบ บ าดเจ็ บเสี ยชีวิ ตจำนวนมาก และอีกหลายๆ เหตุการณ์ เป็นต้น ช่วงนี้ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีสติ หมั่นทำความดี ทำบุญกุศลให้มากๆ ประตูนรกเปิดแล้วเหล่าวิญญาณสิ่งไม่ดีจะกลับมาโลกมนุษย์ ใครดวงดี

มีบุญเก่าใหม่เยอะ มีของดีก็รอด ใครที่ไม่ร ะวังตัวอาจไปเข้าตา อาจถูกหางเลขไปด้วย ทั้งได้ทิ้งท้ายประโยคไว้ว่า โปรดใช้วิจารณญาณ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ผมมีความประสงค์ดี อยากให้ทุกคนหมั่นทำบุญ ทำความดี สะสมบุญไว้ เพราะชีวิตมนุษย์นั้นสั่นแค่ 1 ก้าวเดิน ไม่ประสงค์ให้หวาดกลัว แค่ให้ใช้สติมากๆ ในช่วงนี้ ทำอย่างไรถึงรอด ตัวใครตัวมัน