ได้เฮ.! ต่อเนื่อง ล่ า สุ ด วันนี้ราคาน้ำมันลดล ง อีกแล้ว

หลังจากในเมื่อวาน ในเฟซบุ๊กเพจ Superbike Magazine (Thailand’s Edition) Fan Page ได้มีการแจ้งราคาน้ำมัน จะมีการปรับในวันพรุ่งนี้ โดยจะมีการปรับลงราคากลุ่มน้ำมันเบนซิน ปรับราคาน้ำมันลง ลดราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน 60 สตางค์ ยกเว้น E85 ลด 40 สตางค์ มีผลบังคับใช้ ในวันนี้ ตั้งแต่ เวลา 05.00 น.

แก๊สโซฮอล์ 95 ปรับลงลิตรละ -60 สต.

แก๊สโซฮอล์ 91 ปรับลงลิตรละ -60 สต.

แก๊สโซฮอล์ E20 ปรับลงลิตรละ -60 สต.

แก๊สโซฮอล์ E85 ปรับลงลิตรละ -40 สต.

มีผลในวันนี้ ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป