ไปทำงานเกาหลี ปี 2565 ไม่ จำ กั ดวุฒิ

รับรายได้กว่าครึ่งแสนต่อเดือน แถมสวัสดิการอีกมากมาย

ยินดีด้วยกับชุดบินวันนี้ 17 มกราคม 2565 ที่กำลังจะได้บินไปทำงานเกาหลีใต้ ภาคอุตสาหกรรม

รายได้เริ่มต้น 54,000 บาท

OT ดีมีให้ล่าเยอะรายได้ทะลุกว่า 90,000 บาท

(OT ขึ้นอยู่กับการจัดการแต่ละโรงงาน)

ไปทำงานเกาหลีถูกกฎหมายมี 3 ภาคงานให้เลือก

ภาคอุตสาหกรรม

ภาคเกษตร-ปศุสัตว์

ภาคก่อสร้าง

เราสอนภาษา

สมัครผ่านกรมแรงงาน

สนใจเรียนภาษาเกาหลีสอนถามขั้นตอนการเขียนภาษา